Leesmotivatie – Hoe stimuleer je het?

In december is er een onderzoek verschenen: ‘De leesmotivatie van Nederlandse kinderen en jongeren’. Uit dit onderzoek blijkt dat Nederlandse kinderen aanmerkelijk minder leesmotivatie hebben dan de kinderen in de landen om ons heen. Over de oorzaken daarvan worden in het rapport geen conclusies getrokken.

Iedereen is het erover eens: Leesmotivatie is belangrijk. Het zou ook door iedere leesmethode voor de basisschool moeten worden gestimuleerd.

Uiteraard kunnen we vertellen hoe dat zit bij onze eigen leesmethode.

rapport leesmotivatie

Leesmotivatie – Hoe stimuleren we dit bij Actief Leren Lezen?

Dat gaat op verschillende manieren:

  • Als je goed wilt kunnen lezen dan moet je de leestechniek onder de knie hebben (het technisch lezen), je moet weten hoe je woorden moet spellen om ze te herkennen, je moet je beschikking hebben over een grote woordenschat en je moet de vaardigheden hebben om dat wat je leest ook te begrijpen.Deze vier aspecten kun je afzonderlijk oefenen, maar voor het goed kunnen lezen en het leesplezier moet je technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen vooral kunnen combineren. Dat is precies wat Actief Leren Lezen vanaf het begin af aan doet.

 

  • Het is bekend dat leerlingen heel veel opsteken van het nadoen van de leerkracht, het zogeheten ‘modelling’. De methode en de handleiding erbij zijn zo opgezet dat modelling een grote plaats inneemt.

 

  • Bij Actief Leren Lezen heeft de leerkracht elk kind in beeld. Daardoor kan er snel worden ingegrepen als een kind moeite heeft met de stof of juist sneller is. Kinderen oefenen op hun eigen niveau en raken niet gefrustreerd en dus ongemotiveerd door te moeilijke of makkelijke lessen.

 

  • Elk kind kan op zijn eigen niveau oefenen, zonder dat het wordt gelabeld als een ‘zwakke lezer’. Er valt in de klas niemand valt buiten de boot en zo kan iedereen op zijn eigen niveau genieten van de teksten.

 

  • De leesteksten zelf zijn uitnodigend en goed en prettig geschreven. De kinderen lezen mooie, leuke en spannende verhalen van de professionele tekstschrijvers van uitgeverij Kluitman.

 

  • Leesmotivatie wordt het beste doorgegeven door een ontspannen leerkracht tijdens de leesles. Met Actief Leren Lezen wordt het lesgeven door de leerkrachten in de pilotscholen als heel prettig beschouwd.’ De methode steekt goed in elkaar en aan alles is gedacht’, horen we vaak als commentaar van leerkrachten. Wij zijn sinds september bezig om onze methode te testen op verschillende pilotscholen. Daar blijkt dat de methode echt werkt: Het valt de leerkrachten op dat kinderen goed en met veel plezier lezen.

Lees het onderzoek over motivatie bij lezen hier