‘Ha, ik snap het!’

Visie

Ha, ik snap het! is een begrijpend leesmethode voor groep 3 en 4, waarbij de methodiek van het vak begrijpend lezen actief wordt aangeleerd. Deze methode kan gebruikt worden naast andere lesmethodes.

Begrijpend lezen is essentieel. Alleen als je begrijpt wat je leest, kun je nadenken over de bedoeling en betekenis van teksten.

Wij vinden het belangrijk dat de leerling leert nadenken over de bedoeling en inhoud van een tekst. Daarbij staan plezier en begrip centraal! Wij maken alleen gebruik van functionele afbeeldingen in de tekst. De methode is flexibel in te zetten qua planning en differentiatie. Op deze manier kun je inspelen op de onderwijsbehoeften van de groep en /of de individuele leerling.

 Praktijk

 • De methode kan vanaf de tweede helft van groep 3 worden ingezet, zodat leerlingen direct de juiste methodiek aanleren.
 • De leerkracht speelt een belangrijke rol. Er wordt voorgedaan hoe een tekst goed gelezen wordt. Daarbij staan visualiseren, woordenschat uitbreiding, voorspellen en samenvatten centraal.
 • Na het lezen van de tekst stelt de leerkracht vragen. De leerlingen beantwoorden deze vragen. Daarbij moeten zij het antwoord kunnen aanwijzen in de tekst. De leerlingen geven vanaf de eerste les antwoord in correcte en volledige zinnen.
 • Het schriftelijk beantwoorden van zowel open als meerkeuze vragen wordt geoefend in werkboeken.
 • De verhalen van Ha, ik snap het! lopen van AVI-start tot en met E4.
 • Alle opgenomen illustraties zijn functioneel. Er komen ook andersoortige teksten aan bod, zoals een krantenartikel, uitnodiging, recepten en gedichten.
 • De bijgeleverde boekenkast zorgt voor uren leesplezier. De inhoud sluit goed aan bij de belevingswereld van de leerlingen. Als een leerling een boek uit heeft, beantwoordt hij of zij een vraag over dit boek. Daarnaast is het ook mogelijk om bij een boek schriftelijke vragen te beantwoorden. Op deze manier kan een leerling laten zien wat hij of zij kan, en krijgt hij of zij direct feedback.

Pakket

Les- en werkboeken

 • Twee lesboeken (één voor groep 3 en één voor groep 4)
 • Twee werkboeken met elk 22 lessen gericht op de doelen van groep 3
 • Twee werkboeken met elk 30 lessen gericht op de doelen van groep 4

Boekenkast

 • De auteurs van Uitgeverij Kluitman hebben 90 boeken geschreven die aansluiten bij de belevingswereld van de leerling.

 


Nieuwsgierig naar deze methode?

Benieuwd naar het materiaal van Begrijpend Lezen? Vraag dan nu een zichtzending aan!

Bestel de zichtzending