Feedback van de pilot-scholen: de tips en tops

In de maand maart heeft het team van Actief Leren Lezen pilotscholen bezocht om feedback te ontvangen over  hoe de methode tot nu toe is bevallen, wat de leesresultaten zijn van de leerlingen, welke aspecten heel goed werken en wat  er nog beter kan. Zo kregen we van de scholen waardevolle feedback die we op korte én lange termijn kunnen gebruiken.

feedback - eerste feedback van pilotscholen voor actief leren lezen

Dit zijn een paar van de ‘parels’

  • Er is grote waardering voor de korte lijn met de helpdesk en de begeleiding 
  • Actief Leren Lezen is een slanke methode, waar het lezen echt centraal staat
  • De boeken uit de boekenkast bevallen goed.
  • De kinderen lezen veel sneller en met begrip. Ze lezen echt met plezier!

We zitten dus zeker op de goede weg! Tegelijkertijd hebben we ook tips gekregen om wat dingen te veranderen. Zo kan de handleiding op sommige punten wat duidelijker en zou de boekenkast nog verder worden uitgebreid.

We nemen dit commentaar serieus en gaan er mee aan de slag, zodat in ieder geval verwerkt zit in de eerste ‘officiële’ versie.

We bedanken alle pilot-scholen voor  hun serieuze en uitgebreide feedback. Daardoor wordt Actief Leren Lezen steeds mooier en beter!