Spelling

Door het nadenkertje leren kinderen om altijd even na te denken voor ze een woord opschrijven

  • Na vijf weken leesonderwijs beginnen de kinderen met de eerste spellingsoefeningen: het correct overschrijven van woorden
  • Op eerste dag van de week instructie met voorzeggen – nazeggen
  • Daarna met elkaar oefenen
  • Op vrijdag dictee

Spelling is een vaardigheid waarvoor in groep 3 een goede basis wordt gelegd. In Actief Leren Lezen® gaan we ervan uit dat leerlingen vooral leren spellen door het te oefenen. Dit gebeurt niet alleen tijdens de spellinglessen, maar op nog veel meer momenten gedurende de week. Op deze manier wordt ook bij de spelling een actieve houding aangeleerd.

Na vijf weken leesonderwijs wordt gestart met het spellen van woorden. Hierbij worden woorden gebruikt die de leerlingen ook al hebben geleerd bij het lezen. Voor de spellingsopdrachten kunnen de leerlingen gebruikmaken van de werkboeken die bij de methode horen.

  • Kinderen leren nadenken voor ze een woord opschrijven
  • De boekenleggers met het nadenkertje worden bij het pakket geleverd

Het nadenkertje

Het nadenkertje helpt leerlingen om de spelling altijd op dezelfde manier te benaderen: eerst luisteren, dan nazeggen, vervolgens het woord – of de zin – in stukjes hakken, dan opschrijven en tot slot nakijken wat je hebt opgeschreven. Door altijd volgens dit principe te werken, wordt de spelling een bewust proces en zullen kinderen niet meer klakkeloos wat opschrijven.


Nieuwsgierig naar deze methode?

Benieuwd naar het materiaal van Actief Leren Lezen? Vraag dan nu een zichtzending aan!

Bestel de zichtzending