Actief Leren Lezen voor thuisonderwijs

Instructiefilmpjes

We zijn op dit moment druk bezig met het opnemen van instructiefilmpjes, om zo alle scholen die werken met Actief Leren Lezen te ondersteunen bij het vormgeven van ‘onderwijs op afstand’.

Wij kiezen er bewust voor om ons tijdens de instructiefilmpjes te richten op de kinderen en de kinderen een opdracht mee te geven waarmee ze zelfstandig aan de slag kunnen gaan. Zo zorgen we ervoor dat de kinderen worden uitgenodigd om actief bezig te zijn en betrokken te blijven bij Actief Leren Lezen.

Daarnaast hebben alle ouders en leerkrachten het al druk genoeg met het geven en bieden van thuisonderwijs, dus we willen iets bieden wat geen extra werk en energie vraagt.

Lessenserie ‘De Lente’

De lessenserie hoort bij de woordplaat 28 ‘de Lente’ en bestaat uit vijf lessen. De lessen zijn gemaakt door ervaren leerkrachten.

De lessenserie is zo opgebouwd dat de woordenschatlessen worden gekoppeld aan andere taalvaardigheden, zoals stellen/schrijven en spelling. De kinderen krijgen steeds duidelijk het doel van de les te horen. De opdrachten zijn zo vormgegeven dat er geen speciaal materiaal nodig is om de lessen te volgen of de opdrachten uit te voeren.

Scholen die werken met Actief Leren Lezen worden deze week op de hoogte gebracht hoe zij de filmpjes met hun leerlingen kunnen delen.