Veelgestelde vragen

fragment woordplaat actief leren lezen

 

Op deze pagina staat de veelgestelde vragen over Actief Leren Lezen.

Staat uw vraag er niet bij?
Stuur dan een mail met uw vraag naar Kluitman Educatief

 

De methode Actief Leren Lezen

De methode is nieuw gemaakt door leerkrachten. Waar liepen ze tegenaan dat niet al met een bestaande methode kon worden opgelost?

Waar de leerkrachten tegenaan liepen was dat, ondanks alle inzet en inspanningen van leerkrachten en leerlingen, de resultaten van het begrijpend lezen en woordenschat maar ook van het technisch lezen achterbleven.

Houdt Actief Leren Lezen er rekening mee dat niet alle kinderen aan het begin van groep drie hetzelfde startniveau hebben?

Niet alle leerlingen zijn tegelijk rijp om met het lezen te starten. Voor de kinderen die al letters kennen en al iets kunnen lezen is er een instaptoets. Bij deze instaptoets wordt aan de hand van een stappen-schema het niveau van een leerling in kaart gebracht. Met de informatie uit de instaptoets kan de instructie worden aangepast.

Voor leerlingen die problemen ondervinden bij het leren lezen is er in de lessen veel tijd voor extra instructie en herhaling.

Leesmotivatie – Hoe wordt dit bij Actief Leren Lezen gestimuleerd?

De leesmotivatie van de leerlingen wordt bij Actief Leren Lezen op verschillende manieren gestimuleerd:

 • Als je goed wilt kunnen lezen dan moet je de leestechniek onder de knie hebben (het technisch lezen), je moet weten hoe je woorden moet spellen om ze te herkennen, je moet je beschikking hebben over een grote woordenschat en je moet de vaardigheden hebben om dat wat je leest ook te begrijpen.Deze vier aspecten kun je afzonderlijk oefenen, maar voor het goed kunnen lezen en het leesplezier moet je technisch lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen vooral kunnen combineren. Dat is precies wat Actief Leren Lezen vanaf het begin af aan doet.

 

 • Het is bekend dat leerlingen heel veel opsteken van het nadoen van de leerkracht, het zogeheten ‘modelling’. De methode en de handleiding erbij zijn zo opgezet dat modelling een grote plaats inneemt.

 

 • Bij Actief Leren Lezen heeft de leerkracht elk kind in beeld. Daardoor kan er snel worden ingegrepen als een kind moeite heeft met de stof of juist sneller is. Kinderen oefenen op hun eigen niveau en raken niet gefrustreerd en dus ongemotiveerd door te moeilijke of makkelijke lessen.

 

 • Elk kind kan op zijn eigen niveau oefenen, zonder dat het wordt gelabeld als een ‘zwakke lezer’. Er valt in de klas niemand valt buiten de boot en zo kan iedereen op zijn eigen niveau genieten van de teksten.

 

 • De leesteksten zelf zijn uitnodigend en goed en prettig geschreven. De kinderen lezen mooie, leuke en spannende verhalen van de professionele tekstschrijvers van uitgeverij Kluitman.

 

 • Leesmotivatie wordt het beste doorgegeven door een ontspannen leerkracht tijdens de leesles. Met Actief Leren Lezen wordt het lesgeven door de leerkrachten in de pilotscholen als heel prettig beschouwd.’ De methode steekt goed in elkaar en aan alles is gedacht’, horen we vaak als commentaar van leerkrachten. Wij zijn sinds september bezig om onze methode te testen op verschillende pilotscholen. Daar blijkt dat de methode echt werkt: Het valt de leerkrachten op dat kinderen goed en met veel plezier lezen.

 

 

Lezen

Hoe weet ik aan welke leesboekjes de leerlingen toe zijn?

Bij alle leesboekjes wordt vermeld na welke lessen uit de lesboekjes ze gebruikt kunnen worden. Komt er in een leesboekje een letter voor die niet behandeld is, dan wordt dit in de handleiding vermeld.

Hoeveel letters hebben de kinderen na 5 weken geleerd?

Na 5 weken onderwijs zijn de letters van het alfabet, uitgezonderd de c, q, x en y aangeleerd, alsmede de aa, ee, uu, en oo, de ee op het eind (zoals in zee), de e op het eind (zoals in je) en de t op het einde van een werkwoord (zoals in pakt).

Hoeveel AVI-startboekjes zijn er?

Het onderdeel technisch lezen/begrijpend lezen voor groep 3 bestaat uit 3 leesboekjes, waarin de lessen tot en met E3 staan.

Wat is het verschil tussen de lesboekjes en de AVI-startboekjes?

In de lesboekjes staan de instructielessen voor technisch en begrijpend lezen.

De AVI-boekjes zijn er om zelfstandig de instructie te verwerken.

Is de methode alleen voor kinderen uit groep 3 te gebruiken of kan de methode ook voor beginnende lezers in oudere groepen (bijvoorbeeld in het speciaal basisonderwijs) gebruikt worden?

De methode is ontwikkeld voor beginnende lezers. Daarbij maakt het niet uit of het om leerlingen van het basisonderwijs of van het speciaal basisonderwijs gaat. In het geval van speciaal basisonderwijs worden de lessen in een aangepast tempo aangeboden.

 

De boekenkast

Wat is de boekenkast van Actief Leren Lezen?

Bij de methode Actief Leren Lezen® hoort een boekenkast met 90 boeken. In de boeken staan lieve, stoere, grappige of spannende verhalen op het leesniveau van groep 3 en daarboven. De boeken zijn ingedeeld op AVI-niveau en worden uitgegeven door uitgeverij Kluitman.

Lees meer over de boekenkast van Actief Leren Lezen

 

 

Pakketten en prijzen

Het lespakket van Actief Leren Lezen – Wat zit erin en wat kost het?

Het lespakket is geschikt voor 25 leerlingen. Het bestaat uit:

Per leerling:

 • drie lesboeken technisch lezen (bevat 180 lessen voor een heel schooljaar)
 • 2 werkboeken voor de opdrachten van spelling
 • 1 boek met woordplaten per leerling

 

Voor de leerkracht

 • 2 mappen voor begrijpend lezen plus een kopieermap
 • 4 mappen in de vorm van een handleiding, inclusief remediërende materialen

 

Per klas

 • 1 kant-en-klare boekenkast met 90 AVI-leesboeken op niveau
 • een app plus digitale ondersteuning op het digibord

 

De prijs van dit lespakket bedraagt € 3995,- exclusief btw. (prijs vanaf 1 januari 2018)

Zie ook de pagina ‘Pakketten en prijzen‘ op deze website

 

Wat is de prijs van de boekenkast?

Bij de methode Actief Leren Lezen hoort een boekenkast met 90 ingebonden leesboekjes op avi-niveau. De boekenkast  is bij het totaalpakket voor 25 leerlingen inbegrepen. Bij afname van het totaalpakket hoeft er niets extra’s voor te worden betaald.

De boekenkast is ook te bestellen zonder de gehele methode af te nemen. De prijs bedraagt dan € 1.100,- excl. btw.