Technisch lezen

De woordtorentjes® zijn een uitkomst. Kinderen begrijpen snel hoe ze van letters woorden moeten maken

  • Voor elke dag een les.
  • Actief leren lezen van letters, woorden en zinnen zonder afleiding
  • Boven iedere les herhaling van de geleerde letters, in willekeurige volgorde. Al na drie weken hebben de leerlingen alle 22 meest voorkomende letters geleerd.
  • Met behulp van woordtorentjes® leren kinderen de letters te clusteren en vervolgens het woord te lezen.
  • Kleine, grappige illustraties die de  lezer niet in een bepaalde richting sturen of afleiden.

Lezen begint met technisch lezen. Je moet de letters leren kennen en ontdekken hoe je die kunt samenvoegen tot clusters, woorden en daarna ook zinnen. Bij Actief Leren Lezen® lezen de kinderen al vanaf de eerste les korte zinnetjes.

Aan het eind van de eerste week kunnen ze hun eerste verhaaltje lezen.
De afbeeldingen zijn alleen illustratief. Ze leiden niet af van de letters en woorden waar het om draait.