Begrijpend lezen

Lezen wordt leuk als je begrijpt wat je leest. Bij Actief Leren Lezen® wordt dat al vanaf de vierde week in groep 3 geoefend

  • De teksten voor begrijpend lezen zijn te herkennen aan het lampje
  • Vanaf de vierde week in groep 3 Iedere week een oefentekst begrijpend lezen, en vanaf de zesde week zelfs tweemaal in de week
  • Geen illustratie waaruit de leerling de inhoud van het verhaal kan afleiden, of die de aandacht vraagt
  • Niet alleen door deze oefenteksten, maar ook door het praten over de leesboeken die bij de methode horen, leren kinderen vanaf het begin na te denken over de inhoud van teksten

Het belang van begrijpend lezen kan niet genoeg benadrukt worden. Kinderen die goed begrijpend lezen hebben meer succes met taal, rekenen en wereldoriëntatie. Daarom wordt hier in Actief Leren Lezen® veel aandacht aan besteed. Vanaf de vierde week worden korte teksten aangeboden waarover de leerlingen inhoudelijke vragen krijgen.